Historien vår

Vintage Vineyard er et nystartet kirkenettverk i Oslo og omegn, og er tilknyttet den internasjonale Vineyardbevegelsen. Vineyard har sin opprinnelse i USA på 70-tallet. Unge mennesker, som lengtet etter ekte fellesskap der man tok troen og erfaringen av Gud i en uformell atmosfære på alvor, fant sammen. Vineyard vokste raskt også i andre deler av verden, og i dag finnes Vineyard i over 95 land.

Vintage Vineyard ble startet av Thine og Per Christian Lunde. Etter å ha grunnlagt og ledet Trondheim Vineyard i 13 år, flyttet de tilbake til Oslo i 2011 med et ønske om å starte et nytt nettverk av fellesskap. Visjonen var forandrede liv – ett liv om gangen, og drømmen om å plante et fellesskap som kunne tjene samfunnet hadde vokst seg fram.

Det drivende spørsmålet var: Hva om det er mulig å bygge en kultur der man gjenkjenner Guds hensikter, hans nærvær og hva han gjør i menneskers liv? Tenk om man gjennom å bli en del av det, kan være med og forandre menneskers liv til det bedre – ett liv om gangen? Hvilken forskjell kan vi da bety? For enkeltmennesker? For samfunnet vi er en del av? Bunnlinja er utvetydig: Om Gud finnes og er slik han presenterer seg i Bibelen, så er de gode nyhetene om Jesus relevant for absolutt alle mennesker.

Våren 2014 begynte oppstartsteamet å samles ukentlig for å utforske disse spørsmålene. Samme høst inviterte vi til «Kvelder om livet», der mennesker med ulike bakgrunner og referanserammer i forhold til tro, fikk møte visjonen og verdiene vi bygger Vintagekulturen på. Etter hvert engasjerte vi oss i kampen mot Human Trafficking ved å støtte oppstarten av Hope for Justice i Norge, og vi involverte oss i å hjelpe flyktninger som var kommet til Norge på grunn av krig og forfølgelse.

Høsten 2015 startet vi de første nettverksgruppene, og 27. august 2017 markerer oppstarten av de offentlige Vintagesamlingene. Bislett er den første av flere steder som vi ser for oss at nettverket Vintage Vineyard vil ha i stor-Oslo i løpet av årene som kommer. I løpet av det neste året vil vi sannsynligvis starte med offentlige samlinger på Slemmestad. Hensikten med å samles på ulike steder er å gjøre Vintagevisjonen tilgjengelig for stadig flere mennesker. Sammen vil vi gjøre en forskjell og se liv forandret – et liv om gangen