Visjon og verdier

Forandrede liv – ett liv om gangen

Sammen med visjonen om forandrede liv – ett liv om gangen, utgjør Vintageverdiene kompasset i nettverket. Verdiene våre synliggjør hva som er viktig for oss og hva vi ønsker skal styre kulturen i fellesskapet. Vi ønsker å legge igjen en tydelig signatur i samfunnet rundt oss.

Vi har fire kjerneverdier:

Generøse liv

Hva betyr det å orientere livet sitt mot å tjene andre og dele av det vi har? Hva vil kunne skje, og hvilken forskjell kan vi gjøre, når vi stiller vår tid, våre penger og øvrige ressurser til rådighet for å bety noe for andre? Jesus sa en gang, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod» (Joh. 10:10). Vi ønsker å være et fellesskap som reflekterer hans godhet og generøsitet. Jesus demonstrerte også den ypperste form for kjærlighet ved å gi sitt liv til soning for alle menneskers feilsteg. Hans karakter og grenseløse nåde er utgangspunktet for vår verdi om generøse liv.

Inkluderende tro

Hva om det fantes en sammenheng der man, uansett bakgrunn og tro, kunne utforske de viktige spørsmålene i livet? Hva er det som definerer min verdi? Finnes det en kjærlig Gud som elsker betingelsesløst, og hvis svaret på det er ja – elsker han meg? Hvis Gud er personlig – hvordan kan jeg kjenne ham og fordype det forholdet? Vintage Vineyard ønsker å være en slik sammenheng. Vi tror at prosessen er viktig, men at svarene vi finner er avgjørende for hva slags liv vi velger å leve.

Ekte fellesskap

Vi tror på et fellesskap der vi slipper å fremstå som bedre eller mer vellykket enn det vi er. Et fellesskap der vi våger å være sårbare med våre mangler og feilsteg i visshet om at vi er akseptert. Ekte fellesskap handler om å støtte hverandre når livet er krevende – og å glede seg med hverandre og feire de gode tingene som skjer. I et samfunn preget av høye krav om prestasjoner ønsker Vintage å være et fellesskap der hvem du er er viktigere enn hva du gjør.

Dynamisk vekst

Hva om det ikke finnes en annen vei til menneskelig modenhet enn å gå ut av egen komfortsone og stole på at Gud og andre vil deg vel?

Dynamis er det greske ordet for eksplosiv kraft, den type kraft som i Bibelen knyttes til Guds forvandlende kraft. Hvordan ville livet se ut om du våget å satse på at den kraften som i sin tid skapte deg, kan sørge for forandring og vekst i livet ditt i den fasen av livet du befinner deg i nå? Der Jesus får gjøre sitt verk, kan liv som oppleves knust bli gjenopprettet, brutte relasjoner bli reparert, og smerte og bitterhet forvandles til forsoning og tilgivelse. I tillegg får vi kraft til å bli den beste versjonen av oss selv og leve ut vårt fulle potensiale.